Privacy Policy

Aannemingen Bosschaert nv, gevestigd aan ‘t Hoge 114, 8500 Kortrijk, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.bosschaert.be
‘t Hoge 114, 8500 Kortrijk, België
+32 56 20 07 83
Marc Dumortier is de Data Controller van Aannemingen Bosschaert nv

Hij is te bereiken via marc.dumortier@bosschaert.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemingen Bosschaert nv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bosschaert.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aannemingen Bosschaert nv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Jouw sollicitatie te verwerken
- Aannemingen Bosschaert nv analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aannemingen Bosschaert nv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

- Alle informatie met betrekking tot jouw sollicitatie wordt bewaard tot wanneer de betrekking is ingevuld, met een maximum bewaartermijn van 2 jaar.

- De analytische informatie die we verzamelen over surfgedrag wordt maximum 2 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemingen Bosschaert nv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aannemingen Bosschaert nv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Aannemingen Bosschaert nv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook steeds de instellingen in deze site zelf veranderen door onderaan gelijk welke pagina op de knop van de cookie-voorkeuren te klikken.


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Vimeo
Naam: vuid
Functie: Vimeo zet deze cookie om unieke id te creëren om te tracken hoe veel mensen een filmpje zien
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Vimeo
Naam: aka_debug
Functie: Vimeo zet deze cookie om videofunctionaliteit te garanderen
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Deze cookie houdt bezoekers-, sessie-, en campagnedata bij, en houdt ook bij hoe je de website gebruikt. De cookie slaat deze informatie geanonimiseerd op, en wijst een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Deze cookie kijkt hoe bezoekers de website gebruiken, en creëert een analyticsrapport van de prestaties van de website. Mogelijke data die geanonimiseerd verzameld wordt is het aantal bezoekers, waar ze vandaag komen, en welke pagina’s ze bezoeken.
Bewaartermijn: 1 dag

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aannemingen Bosschaert nv en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bosschaert.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Aannemingen Bosschaert nv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de nationale dienst voor gegevensbescherming (www.privacycommission.be).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aannemingen Bosschaert nv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bosschaert.be